Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych przed zakupem wymagane jest złożenie oświadczenia klienta o montażu urządzenia przez uprawnioną firmę lub instalatora. 

Oświadczenie jest dostępne jako załącznik (plik) przy każdym produkcie. 

Link do wyszukania jednostek uprawnionych:

https://www.udt.gov.pl/wykazy/REJ_FGAZ.html

https://www.udt.gov.pl/wykazy/REJ_ZAKL_UPR_FG.html